2015 HEAT - FIRE - SMOKE

Jan Senbergs
The fiery and merciless landscape, 2014
acrylic on paper
60 x 90cm
16908

cat.1


Jan Senbergs
The threat of fire - Otways, 2005
oil on board
90.5 x 121cm
17051

cat.2


Jan Senbergs
A spray of retardant 1, 2014
acrylic on paper
47 x 68cm
17024

cat.3


Jan Senbergs
Core red day 2, 2014
acrylic on canvas
113 x 145cm
16905

cat.4


Jan Senbergs
Threatened landscape 2, 2014
acrylic on canvas
25 x 25cm
17027

cat.5


Jan Senbergs
Code red day 1, 2014
acrylic on paper
113 x 145cm
17052

cat.6


Jan Senbergs
Fire cloud, 2014
acrylic on canvas
30 x 30cm
17029

cat.7


Jan Senbergs
Fire and Smoke 2, 2014
acrylic on paper
120 x 152cm
17021

cat.8


Jan Senbergs
The street, 2014
acrylic on paper
67 x 47cm
17049

cat.9


Jan Senbergs
Metro heat - January 2014, 2014
acrylic on paper
119 x 162cm
17022

cat.10


Jan Senbergs
City, heat and the fires, 2014
acrylic on paper
117.5 x 169.5cm
17048

cat.11


Jan Senbergs
Threatened landscape 1, 2014
acrylic on canvas
30 x 25cm
17026

cat.12


Jan Senbergs
A spray of retardant 2, 2014
acrylic on linen
119 x 197cm
17019

cat.13


Jan Senbergs
Burning landscape, 2014
acrylic on canvas
23 x 30cm
17028

cat.14


Jan Senbergs
The aftermath - with 'K' tree, 2014
acrylic on paper
119 x 175cm
17015

cat.15


Jan Senbergs
The aftermath, 2014
acrylic on paper
68 x 91cm
16907

cat.16


Jan Senbergs
Still we stand - January 2014, 2014
acrylic on paper
120 x 133cm
17020

cat.17


Jan Senbergs
Gettin' out..., 2014
acrylic on paper
67 x 49cm
17017

cat.18


Jan Senbergs
Fire and Smoke 1, 2014
acrylic on paper
48 x 70cm
16909

cat.19


Jan Senbergs
The overwhelming red fire front, 2014
acrylic on paper
49 x 68cm
16910

cat.20


Jan Senbergs
The fire moves on 1 , 2014
acrylic on paper
49 x 69cm
17023

cat.21


Jan Senbergs
What's left?, 2014
acrylic on paper
61 x 93cm
17007

cat.23


Jan Senbergs
Burnt trunk, 2014
acrylic on paper
67 x 47cm
17018

cat.24


Jan Senbergs
The fire moves on 2, 2014
acrylic on paper
76 x 67.5cm
17008

cat.25


Jan Senbergs
Scorched trunk 1, 2014
acrylic on paper
119 x 82cm
17014

cat.26


Jan Senbergs
Wounded tree, 2014
acrylic on paper
119 x 68.5cm
17025

cat.27